Development Essentials (overdag)

Download Zipfile dag 3

Development Essentials (avond)

Download Zipfile dag 3

Introductie .NET voor ervaren ontwikkelaars

Microsoft biedt geen training voor software ontwikkelaars die reeds ervaring hebben in een andere ontwikkelomgeving, zoals bijvoorbeeld Java, Delphi, C++, Progress etc. Deze training heeft als doel om dat gat op te vullen en bestaande kennis en ervaring toe te passen binnen het .NET Framework. In deze training worden de basale programmeerprincipes (variabelen, if, for, while) niet behandeld, wel wordt de vertaalslag gemaakt naar .NET.

De cursus kan in zowel C# of Visual Basic gegeven worden. De training duurt 2 dagen, maar het indien gewenst is dit uit te breiden naar 3 dagen wanneer er extra onderwerpen aandacht verdienen.

Doelgroep

De cursisten hebben goede kennis van programmeren, maar niet specifiek in .NET. Men heeft bijvoorbeeld kennis van Java, Delphi, Visual Basic (oudere versie), C++ of een andere taal. De cursisten gaan programmeren in .NET en verwachten een introductie in Visual Studio en de taal C# en/of Visual Basic.NET. Het zal niet nodig zijn om programmeerconcepten zoals for-next, if-then-else, functies etc. in detail te behandelen. Wel wordt getoond hoe deze binnen .NET worden gebruikt en worden syntax verschillen met andere talen kort behandeld.

Doelstelling

In twee a drie dagen tijd krijgen de cursisten een goede basis mee van programmeren in .NET en Visual Studio in de nieuwste versie van het framework. De cursisten leren een Windows Forms applicatie maken. Zij kunnen zich na deze training verder gaan verdiepen in bijvoorbeeld ASP.NET, WPF, ADO.NET, Entity Framework, WCF enzovoorts.

Cursusopzet

Theorie wordt klassikaal behandeld en vervolgens is er ruim de tijd om hiermee praktisch te oefenen door opdrachten te maken in Visual Studio. Het is voldoende om Visual Studio Community Edition te installeren, maar een uitgebreidere versie is ook voldoende.

Onderwerpen in chronologische volgorde

 • Introductie Visual Studio en C# en/of VB.NET
 • Bouwen User Interface - Windows Forms - Controls - Events
 • Creeren van classes: Encapsulation, Properties en Constructors
 • Omgaan met Exceptions (try-catch)
 • Collections en het koppelen van data aan controls
 • Inheritance en type casting
 • Lezen en schrijven van en naar bestanden
 • LINQ basics
 • Database - Entity Framework basics

Overige onderwerpen die in de loop van de cursus eveneens worden behandeld

 • Wat is en doet het .NET framework "onder de motorkap"
 • Visual Studio tips & tricks: code snippets, refactoring, shortcuts etc...
 • Debugging in Visual Studio
 • Formatteren van datums
 • Garbage Collection
 • Events

Indien gewenst en de tijd het toelaat kan een korte introductie gegeven worden van onderwerpen zoals WPF (XAML), Web APIs, ASP.NET etc.